Spotkania dla praktykantów 

ThetaHealing®

Podczas spotkań praktykantów ThetaHealing® mają miejsce wymiany sesji między praktykantami; każdy praktykant daje jedną sesję drugiej osobie i dostaje w zamian sesję. Większość praktykantów mówi po francusku i angielsku.

 

Zazwyczaj jestem obecna na tych spotkaniach. Po pracy nad przekonaniami ma miejsce godzinna relaksacja, podczas której wysyłam bezwarunkową miłość i robimy różne ćwiczenia z kursów. Mogą też być zadawane pytania w związku z praktyką.

Inwestycja wynosi 15 euro.

 

Spotkania praktykantów mają miejsce raz w miesiącu, jeśli wystarczająco ludzi jest zainteresowanych. 

Uwaga: te spotkania są organizowane tylko dla osób które ukończyły minimum kurs ThetaHealing podstawowy.

Najbliższe spotkanie praktykantów ThetaHealing®:

 

ThetaHealing® i ThetaHealer® są zastrzeżonymi znakami towarowymi THInK na www.thetahealing.com

Access-Bars-1.png