top of page
LIGNES FINALE-06.png

FORMATION TOI & LE CRÉATEUR DE THETAHEALING®

29-30 juin 2024, en ligne
11h-19h

2024.06 Toi et le Créateur(1).png

Szkolenie to mogą odbyć praktycy ThetaHealing®, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, zaawansowane i pogłębiające.

Trening „Ty i Stwórca” pozwoli Ci pracować nad blokadami, które nie pozwalają na wyraźną komunikację z energią Stwórcy.

Omówimy te różne blokady i będziesz mógł popracować nad swoimi ograniczającymi przekonaniami.

Zobaczymy różnicę między intuicyjną informacją/przewodnictwem z różnych płaszczyzn egzystencji a siódmą płaszczyzną.

Nauczysz się również bardziej dogłębnej struktury pracy nad ograniczającymi przekonaniami, co pozwala na ich szybsze uwolnienie.

PRZYDATNA INFORMACJA :


Szkolenie będzie trwało dwa dni, codziennie od 11:00 do 19:00.

Inwestycja wynosi 370 euro i obejmuje szkolenie, podręcznik dla praktyka, certyfikat THInK oraz przekąski podczas przerw (oprócz lunchu).

Bezzwrotna kaucja w wysokości 100 euro  jest płatna w celu zabezpieczenia miejsca i szkolenia .

Dla osób powtarzających szkolenie obowiązuje rabat 50%. 

FORMATION TOI ET LE CRÉATEUR EN LIGNE À VENIR :
 

Date : 29-30 juin 2024

11h-19h
 

Où : En ligne, sur Zoom


Investissement : 420 € (TVA incluse)

210 € si tu répètes la formation

L'investissement inclut la formation, le manuel du praticien et le certificat de THInK.

 

Un acompte de 100 euros non remboursable est à verser afin de sécuriser votre place et la formation.

Pour les personnes qui répètent la formation, une réduction de 50 % est appliquée.

Vous recevrez les informations concernant le livre de Vianna Stibal à acheter par vous-mêmes quelques jours avant la formation. Vous ne devez pas le lire avant la formation, nous allons utiliser le manuel lors de celle-ci.

Si vous avez besoin d’une facture, vous devez en faire la demande dans le même trimestre que celui dans lequel vous avez effectué le paiement (même si c’est un acompte).

PROMOTION

Si tu participes à la formation de base du 8 au 11 avril 2024, à la formation avancée du 24 au 26 mai 2024 et à la formation approfondissement du 8 et 9 juin 2024, et à la formation Toi & le Créateur du 29 et 30 juin 2024, l'investissement en toi est de 1650 € au lieu de 1740 € pour les 4 formations.

Et si tu participes à ces 4 formations ainsi qu'à la formation Anatomie Intuitive du 3 au 17 juillet 2024, tu payeras 3500 € au lieu de 3640 € pour les 5 formations.

Le paiement est à faire avant le début de la formation de base le 8 avril 2024.

PACK 3 THETA.png
2024.07 Anatomie Intuitive 2.png

ThetaHealing® i ThetaHealer® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy THInK on  www.thetahealing.com

bottom of page